Site news

SVARBI INFORMACIJA STUDENTAMS IR DĖSTYTOJAMS/ IMPORTANT INFORMATION FOR STUDENTS AND TEACHERS

SVARBI INFORMACIJA STUDENTAMS IR DĖSTYTOJAMS/ IMPORTANT INFORMATION FOR STUDENTS AND TEACHERS

by Nijolė Saugėnienė -
Number of replies: 0

SVARBI INFORMACIJA STUDENTAMS IR DĖSTYTOJAMS!

IMPORTANT INFORMATION FOR STUDENTS AND TEACHERS!

Nuo 2016 m. vasario 4 dienos pradeda veikti atnaujinta "Moodle". Nuo šios dienos tiek studentai, tiek dėstytojai,  prisijungę įprastu adresu, skyrelyje „Mano studijų dalykai“ matys savo einamojo semestro studijų dalykus. Kai kurios aplinkos gali būti tuščios, kol dėstytojai neįkels medžiagos semestro pradžioje. Pasitikrinkite, ar matote visus dalykus, kurie jums priskirti tvarkaraščiuose.

Jei dalykai nesutampa arba matote ne visus dalykus, prašome kreiptis į Skaitmeninių studijų grupę (ssg@mruni.eu).

__________________________

Starting from 4th of February you will find all your spring semester subjects in an area "My Courses" when you will register to the "Moodle". Please check if you have all correct subjects from your study schedule. Some courses might be empty till teachers will upload their materials at the beginning of semester.

In case if there are some differences between your "Moodle" courses and schedule for spring semester, please contact with Digital studies group (ssg@mruni.eu). 

___________________________

Linkime sėkmingo naujo semestro! Good luck in new semester!